/Tematy prac dyplomowych, które lepiej omijać.
Tematy prac dyplomowych

Tematy prac dyplomowych, które lepiej omijać.

Tematy prac dyplomowych są bardzo zróżnicowane. Wśród nich są te, które trzeba z całą premedytacją omijać. Dobrze napisana praca magisterska, czy rzetelna praca licencjacka jest na pewno sporym wyzwaniem dla każdego studenta. Nawet takiego, który ma tak zwane „lekkie pióro”. Istnieje szereg pułapek, w które można wpaść, nie będąc uprzednio dobrze przygotowanym. Można znaleźć się w potrzasku na własne życzenie, nieumiejętnie wybierając temat naszej pracy. Jeśli nie przemyślimy uprzednio wszystkich aspektów i okoliczności, które mogą wpłynąć na jej przebieg, niejedno może nas niemile zaskoczyć.

Wybierając na swoją pracę dyplomową, pracę badawczą celujemy w określoną grupę osobniczą, czy też instytucje, które chcemy badać pod kątem tematu naszej pracy. Musimy jednak uświadomić sobie, iż nie każdą grupę również łatwo będzie można analizować, gdyż po pierwsze nie wszyscy chętnie będą ujawniali informacje, o jakie nam chodzi, a po drugie możemy trafić na problemy techniczne, uniemożliwiające niekiedy pozyskanie materiału do badań. W pracach licencjackich z marketingu i zarządzania czy też ekonomii często pojawiają się badania dotyczące przedsiębiorstw, ich wyników finansowych czy też innych danych, które firmy niechętnie ujawniają.

Chcąc przygotować taką pracę dyplomową, musimy się uprzednio rozeznać, czy jesteśmy w stanie w określonym czasie zebrać wystarczającą ilość potrzebnych informacji od firm o określonym profilu, a więc zrobić wywiad środowiskowy przed ostatecznym wyborem tematu naszej pracy. Prace badawcze z psychologii lub socjologii będą wymagały znalezienia konkretnej grupy społecznej, odpowiadającej profilowi, który chcemy poddawać analizie. Weźmy pod uwagę, że na przykład badając przestępców odbywających kary w więzieniach, spotkamy się z szeregiem przeszkód, które musimy pokonać, jak choćby dostęp do wiedzy o popełnionych czynach karalnych przez konkretne osoby (ochrona danych osobowych), czy samą chęć udzielania określonych informacji przez osadzonych.

Tematy prac dyplomowych wybieraj rozważnie!

Tematy prac dyplomowych można też podzielić na te, które mają związek z praktyką, jak i te, które są czysto teoretyczne. Najlepiej pisać na te tematy, które są związane z praktyką. Dzięki temu zwiększymy swoje szanse na zatrudnienie. Prace abstrakcyjne nie cieszą się raczej zainteresowaniem pracodawców.